Paralotnie używane do celów komercyjnych

Wymogi wobec paralotni używanych komercyjnie (tandemy i szkolenie) określa rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZ.U. 2013/440)

zobacz więcej

Nowelizacja - luty 2012

Mamy nowy 2012 już rok, a tu z końcem mijającego roku po cichutku, prawie niepostrzeżenie przemknęła nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

zobacz więcej

Uwaga na złodziei


Obserwowany dynamiczny wzrost popularności paralotniarstwa pociąga za sobą rozwój rynku sprzętu używanego – zarówno paralotni, jak i akcesoriów. Pośrednio pociąga to za sobą narastanie niekorzystnego zjawiska – wzrostu liczby kradzieży sprzętu.

zobacz więcej

Latanie i alkohol

Z alkoholem – etylowym oczywiście – PT Glajciarze niewątpliwie się zetknęli, najczęściej pod postacią piwa, o innych trunkach nie wspominając. Nie będzie to jednak wykład na temat szkodliwości alkoholu jako takiej, tylko na temat prawnokarnych i niektórych innych prawnych konsekwencji latania “z promilami” i łamania zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

zobacz więcej

Przekraczanie granic - tekst archiwalny

Przekraczanie granic

Pomimo wejścia Polski do Unii Europejskiej do czasu spełnienia wymogów Układu z Schengen nie mamy możliwości „naziemnego” przekraczania granicy z unijnymi sąsiadami w dowolnym miejscu i czasie. Możliwości takiej tym bardziej nie mamy przy przekraczaniu granicy FIR Warszawa drogą powietrzną.

zobacz więcej

Paralotnie w przestrzeni ... prawnej - tekst archiwalny

Z racji wykonywanego zawodu i znajomosci paralotniarstwa wziąłem się za szczegółową lekturę przepisów prawnych dotyczących uprawiania paralotniarstwa. Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) - zatem postaram się przedstawić najistotniejsze wyniki tej lektury.

zobacz więcej

Nowe przepisy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny ( Dz. U. Nr 88,poz. 553 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie w dniu 1 września 1998 r. w artykule 177 § 1 kk określa: "kto, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kk, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Sprawcą czynu może być zatem pilot paralotni, zwłaszcza tandemu.

zobacz więcej

Co dalej z TZWL ? - tekst archiwalny

Środowisko paralotniarskie w Polsce poruszone zostało informacjami o wynikach kontroli NIK-u w GILC-u, w wyniku których zakwestionowano legalność wprowadzenia i obowiązywania Tymczasowaych Zasad Wykonywania Lotów Na Paralotniach ( dalej zwanych w skrócie TZWL ). Wieści te rozchodzą się lotem błyskawicy pocztą pantoflową, szerząc popłoch wśród latającego bractwa i powodując "przegrzanie się" serwera grupy dyskusyjnej.

zobacz więcej

Nieograniczona wolność ? - tekst archiwalny

  Wciąż w środowisku paralotniarzy jak bumerang powraca kwestia obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych. Często wygłaszane są opinie o całkowitym braku takowych, powszechnie obowiązujących wszystkich latających, jednak są one bezpodstawne, a wręcz niebezpieczne. Prezentowany jest bowiem obraz paralotniarstwa jako latania nieskrępowanego, wolnego, w całkowitym oderwaniu od istnienia innych użytkowników przestrzeni powietrznej, co stwarza złudne poczucie pełnej wolności i bezpieczeństwa, sprowadzającego się w istocie czasem do stwarzania zagrożenia katastrofą.

zobacz więcej

Zmiany w przepisach - tekst archiwalny

Bez wielkiego hałasu, komentarzy, ukazują się rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - prawo lotnicze. Wśród nich –moim zdaniem dla środowiska paralotniarzy najistotniejsze :  
 
–rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków poiwtrznych( Dz. U. Nr 139, poz. 1333 )  
 
–rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych ( Dz. U. Nr 109, poz. 1034 )  
 
–rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu ( Dz. U. Nr 117, poz. 1108 )  
 
–rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych ( Dz. U. Nr 132, poz. 1230 )

zobacz więcej

Paralotnie w nowym prawie lotniczym - tekst archiwalny

Niniejsze opracowanie stanowi jedynie skrótowe omówienie tematu, bez wdawania się w zawiłości prawne i ocenę istniejących rozwiązań prawnych. Prawo – tak jak życie – jest zmienne. Dla lektury i zrozumienia tekstu należy zaopatrzyć się w aktualne teksty przepisów, które można znaleźć na stronie :
Niezbędne informacje znaleźć także można i należy pod następującymi adresami :

 

zobacz więcej