Nowelizacja - luty 2012

Mamy nowy 2012 już rok, a tu z końcem mijającego roku po cichutku, prawie niepostrzeżenie przemknęła nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.


Nowelizacja ta, dokonana rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 251 z dnia 22 listopada 2011 r., poz. 1507) wprowadza kilka nowości dla paralotniarzy z napędem w naszym regionie (i nie tylko). Otóż, nad Pienińskim Parkiem Narodowym zakaz lotów statków powietrznych z napędem obowiązuje od poziomu terenu do 1850 m AMSL, w wypadku Gorczańskiego Parku Narodowego górną granicą jest FL 75, dla Babiogórskiego Parku Narodowego tą granicą jest FL 90, a dla Tatrzańskiego Parku Narodowego FL 115 !!!!  (dla wyjaśnienia – FL=Flight Level – poziom lotu to powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym, odniesiona do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1.013,2 hektopaskala (hPa) i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia. Liczby przy FL oznaczają setki stóp wysokości, AMSL to Above Mean Sea Level – nad średni poziom morza).

Zatem – znacznie upraszczając, zaokrąglajac i nie wchodząc w procedury nastawiania wysokościomierzy :

dla GPN górna granica strefy R to 7.500 stóp, czyli 2.300 metrów
dla BPN górna granica strefy R to 9.000 stóp, czyli 2.750 metrów
dla TPN górna granica strefy R to 11.500 stóp, czyli 3.500 metrów.

Ten ostatni poziom lotów znajduje się już w przestrzeni powietrznej klasy C, zatem w przestrzeni kontrolowanej. Przestrzeń powietrzna niekontrolowana – klasy G kończy się na poziomie lotu 095. W praktyce oznacza to, że przelot nad Tatrzańskim Parkiem Narodowym jest niemożliwy dla PPG-anta.

Zmiana ta pozwala na uniknięcie nieporozumień związanych z interpretacją w praktyce pojęcia AGL (Above Ground Level – ponad poziomem terenu),  jak to było dotychczas, co jednak nie jest korzystne dla latających z napędem. Dla swobodnych – bez zmian!

                                                                                                                                                                            Tomasz Kumor luty 2012


powrót