Gwarancje dla nowych paralotni

Warunki gwarancji paralotni zakupionych bezpośrednio u producenta lub pośrednio w szkole paralotniowej:     

1. Firma Air-Sport udziela 48-miesięcznej gwarancji na materiał, wykonanie i prawidłowe funkcjonowanie   paralotni.     

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji błędów i wad, producent zapewnia  bezpłatną  naprawę.   

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem, konserwacją oraz samowolnymi zmianami konstrukcji.  

4. Gwarancja bez daty, podpisu sprzedawcy i pieczątki jest nieważna.   

5. W przypadku zmiany właściciela w okresie gwarancyjnym paralotni, gwarancja zachowuje ważność.   

6. W przypadku napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych nie są wymagane dokumenty (książka lotów) potwierdzające nalot skrzydła.

Serwis  paralotni  Air Sport

W ramach serwisu wykonujemy:

 •     przeglądy techniczne paralotni według programu uzgodnionego z ULC

 •     naprawy paralotni połączone z wymianą górnych i dolnych brytów oraz profili (czyli tzw. wnętrza)

 •     odtworzenie części skrzydła w sytuacji gdy nie jest możliwa wymiana poszczególnych brytów

 •     wymianę części lub całości olinowania paralotni

 •     naprawy taśm nośnych oraz wymianę na nowe taśmy  

 •     sprawdzanie długości olinowania i jego korektę

 •     sprawdzanie wytrzymałości (próby niszczące)  linek i ich wymiana

 •     testy w locie, sprawdzanie zachowań paralotni podczas startu w locie i przy lądowaniu

 •     wpisy w Karcie Paralotni dopuszczające paralotnie do lotów


Ogólne zasady przyjmowania paralotni do przeglądów i napraw:

 • w celu naprawy lub przeglądu skrzydła przyślij je przesyłką kurierską lub pocztową  na adres:AIR-SPORT 34-500 Zakopane, Strążyska 13.

 • do przesyłki dołącz koniecznie dokument paralotni (Karta Paralotni) swój adres z telefonem oraz ewentualnie szkic z zaznaczonymi obszarami rozdarć i uszkodzeń.  

 • przed wysłaniem wyczyść i wysusz paralotnię oraz usuń z jej wnętrza wszystkie "obce elementy" jak: gałęzie, kamienie, piasek, liście itp.  

 • po otrzymaniu przesyłki i rozpoznaniu stanu paralotni wykonujemy kontakt telefoniczny do zlecającego w celu wyjaśnienia  technologii naprawy i kosztów przeglądu oraz ewentualnej naprawy

 • po wykonaniu naprawy paralotnia niezwłocznie zostanie odesłana przesyłką kurierską na koszt odbiorcy.     

 • rozliczenie kosztów naprawy nastąpi przy odbiorze przesyłki przez zlecającego.

 • naprawy i przeglądy wykonywane są tylko dla firmowych skrzydeł AIR  SPORT.

 • sprzęt pozostawiony do przeglądu (naprawy) i nie odebrany w terminie 120 dni od daty przyjęcia przechodzi na własność firmy Air Sport bez prawa zwrotu.

 • uwaga! kopie cyfrowe  protokołów z przeglądu paralotni są umieszczane na stronie internetowej www.air-sport.pl w zakładce: Protokoły . Właściciel paralotni może otrzymać także wszystkie informacje znajdujące się w protokole - telefonicznie. Protokoły (papierowe) pozostają w archiwum mechanika dokonującego przeglądu. O tym dlaczego tak jest przeczytaj w zakładce FAQ.

Ponieważ przepuszczalność tkaniny skrzydła ma bardzo istotne znaczenie dla osiągów paralotni i bezpieczeństwa  lotów zalecamy sprawdzanie tkaniny dla wszystkich skrzydeł starszych niż 2 lata. 

 
Również wszystkie skrzydła przekazywane nam do sprzedaży komisowej bezwarunkowo poddawane będą badaniu tkaniny. Paralotnie, których tkanina nie będzie spełniać określonych norm - i co za tym idzie nie otrzymają przedłużenia świadectwa ważności - nie będą przyjmowane do sprzedaży.   

W razie wątpliwości i pytań proszę telefonować pod nr: +48 880 111 133 .