Jak najlepiej zadbać o stan techniczny paralotni ?

Oczywistym jest, że dobry stan techniczny skrzydła na którym latasz ma istotne znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa.
Odpowiednie obchodzenie się z paralotnią przedłuży jej żywotność a Tobie da poczucie większego komfortu jeśli będziesz latał ze świadomością, że masz sprzęt sprawny w 100%.

Poniżej kilka zasad, których stosowanie pozwoli zachować paralotnię w dobrym stanie:

 • Przechowuj paralotnię w suchym miejscu z dala od środków chemicznych i otwartego ognia
 • Czasza skrzydła wykonana jest z Nylonu, który jak każdy syntetyczny materiał starzeje się pod  wpływem promieniowania UV. Wskazane jest więc ograniczać ekspozycję skrzydła na promieniowanie UV
 • Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej wody i miękkiej gąbki. Nie używaj żadnych środków chemicznych lub środków na bazie spirytusu, ponieważ mogą one trwale uszkodzić materiał, z którego zrobiona jest paralotnia
 • Unikaj ciasnego splątania linek i robienia na nich węzłów
 • Unikaj kurzu i brudu gdyż może on wnikać w głąb włókien powodując skracanie linek i uszkodzenie     materiału
 • Uważaj by do wnętrza paralotni nie dostał się śnieg, piasek, kamienie: może to spowodować przeważenie części skrzydła lub nawet przeciągnięcie podczas lotu. Ostre krawędzie np. drobnych kamieni mogą uszkodzić materiał
 • Nie stawaj nigdy na linkach
 • Kłopoty z opanowaniem paralotni podczas startu i lądowania przy silnym wietrze mogą powodować, że krawędź natarcia może uderzać w ziemię z bardzo dużą prędkością. Uszkodzeniu mogą wówczas ulec żebra oraz materiał na krawędzi natarcia
 • Sprawdzaj długość linek po lądowaniu w wodzie lub na drzewie. Po zamoczeniu paralotni w słonej wodzie wypłucz ją w słodkiej wodzie. Sól krystalizująca na linkach może je osłabić nawet po wypłukaniu w słodkiej wodzie. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas wymiana linek na nowe
 • W razie lądowania w wodzie zawsze wyciągaj paralotnię trzymając ją za krawędź spływu
 • Wszelkie naprawy paralotni mogą być wykonywane tylko przez producenta lub autoryzowany warsztat
 • Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu lub zachowania w locie Twojej paralotni koniecznie oddaj ją do przeglądu w certyfikowanym warsztacie


Na koniec uwaga do Ciebie jako pilota: pamiętaj, że latasz na paralotni na własne ryzyko a sporty lotnicze są potencjalnie niebezpieczne i Twoje bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od Ciebie. Od Ciebie też zależy dobór odpowiednich warunków, a także zachowanie odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich manewrów na paralotni.