Nadciąga Halny !

Trwają obecnie obloty nowej paralotni tandemowej, którą dla zachowania tradycyjnej linii nazewniczej w firmie „ochrzciliśmy” Halny. Paralotnia skonstruowana została od podstaw a jednym z założeń było użytkowanie jej zarówno swobodne jak też z dwuosobową trajką.

To założenie określiło górny pułap wagowy dla skrzydła, który został przyjęty na poziomie  260 kg masy startowej.  Aby zapewnić dobry rozkład takiego obciążenia na powierzchni 42 m kwadratowych zaprojektowany został nowy system olinowania.
Dzięki niemu ciężar jest rozkładany na 156 punktów podczepienia (nie wliczając linek sterowniczych na spływie). Dla porównania warto podać, że w starym modelu (już nie wykonywanym) tandemie Chinook Biplace takich punktów podczepienia było tylko 112.
Większa ilość punktów podczepienia to mniejsze obciążenie na 1 punkt a w konsekwencji także lepsze zachowanie profilu aerodynamicznego oraz całej bryły skrzydła.
Paralotnia bardzo szybko się napełnia i wznosi do góry nawet w warunkach braku wiatru na co wpływ ma odpowiednio zaprojektowana i wykonana krawędź natarcia skrzydła. Nie bez znaczenia na łatwość startu ma wpływ wydłużenie paralotni, które w przypadku tandemu Halny wynosi 4,7 w rozłożeniu.
Więcej informacji niebawem.

Pierwszy wspólny lot na nowej paralotni


powrót