Przeglady, dopuszczenia do lotów

Informacja dla użytkowników paralotni firmy Air Sport.

W związku z pytaniami na temat przeglądów technicznych i co za tym idzie dopuszczaniem paralotni do lotów wyjaśniamy;

- przeglądy techniczne paralotni Air Sport wykonują tylko podmioty (mechanicy paralotniowi) posiadający stosowne pisemne upoważnienia od producenta (Air Sport)

- podmioty nie posiadający w/w upoważnień proszeni są – w razie otrzymania paralotni Air Sport do przeglądu – o przesłanie jej do producenta czyli firmy Air Sport.

Pragniemy zwrócić uwagę, że prawidłowo przeprowadzony przegląd i uzyskanie dopuszczenia do lotów gwarantuje Wam bezpieczeństwo lotów, dlatego prosimy nie zapominajcie o okresowym przeglądzie Waszego sprzętu.


powrót