Gwarancje, serwis, naprawy, przeglądy

Warunki gwarancji paralotni zakupionych bezpośrednio u producenta lub pośrednio w szkole paralotniowej:     

1. Firma Air-Sport udziela 24-miesięcznej gwarancji na materiał, wykonanie i prawidłowe funkcjonowanie   paralotni.     

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji błędów i wad, producent zapewnia  bezpłatną  naprawę.   

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem, konserwacją oraz samowolnymi zmianami konstrukcji.  

4. Gwarancja bez daty, podpisu sprzedawcy i pieczątki jest nieważna.   

5. W przypadku zmiany właściciela w okresie gwarancyjnym paralotni, gwarancja zachowuje ważność.   

6. W przypadku napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych nie są wymagane dokumenty (książka lotów) potwierdzające nalot skrzydła.

W ramach serwisu wykonujemy:

 •     naprawy paralotni połączone z wymianą górnych i dolnych brytów oraz profili (czyli tzw. wnętrza)
 •     odtworzenie części skrzydła w sytuacji gdy nie jest możliwa wymiana poszczególnych brytów
 •     wymianę części lub całości olinowania paralotni
 •     naprawy taśm nośnych
 •     przeglądy techniczne paralotni według programu uzgodnionego z ULC
 •     sprawdzanie długości olinowania i jego korektę
 •     sprawdzanie wytrzymałości (próby niszczące) określonych linek i ich wymiana
 •     próby w locie, sprawdzanie zachowań paralotni podczas startu w locie i przy lądowaniu


Poniżej zamieszczone są ogólne zasady serwisowania paralotni:

 • w celu naprawy lub przeglądu skrzydła przyślij je przesyłką kurierską lub pocztową  na adres:AIR-SPORT 34-500 Zakopane, Strążyska 13.
 • do przesyłki dołącz koniecznie dokument paralotni (Karta Paralotni) swój adres z telefonem oraz ewentualnie szkic z zaznaczonymi obszarami rozdarć i uszkodzeń.  
 • przed wysłaniem wyczyść i wysusz paralotnię oraz usuń z jej wnętrza wszystkie "obce elementy" jak: gałęzie, kamienie, piasek, liście itp.    
 • po wykonaniu naprawy paralotnia niezwłocznie zostanie odesłana przesyłką kurierską na koszt odbiorcy.     
 • rozliczenie kosztów naprawy nastąpi przy odbiorze przesyłki przez zlecającego.
 • naprawy i przeglądy wykonywane są tylko dla firmowych skrzydeł AIR-SPORT.
 • sprzęt pozostawiony do przeglądu i nie odebrany w terminie 60 dni od daty przyjęcia przechodzi na własność firmy Air Sport bez prawa zwrotu.
 • uwaga! kopie cyfrowe lub papierowe protokołów z przeglądu paralotni nie są przekazywane właścicielowi paralotni. Właściciel paralotni może jednak otrzymać (słownie) wszystkie informacje znajdujące się w protokole lub sam protokół do wglądu. Protokoły (papierowe) pozostają w archiwum mechanika dokonującego przeglądu. O tym dlaczego tak jest przeczytaj w zakładce FAQ.

Ponieważ przepuszczalność tkaniny skrzydła ma bardzo istotne znaczenie dla osiągów paralotni i bezpieczeństwa  lotów zalecamy sprawdzanie tkaniny dla wszystkich skrzydeł starszych niż 2 lata.    
Również wszystkie skrzydła przekazywane nam do sprzedaży komisowej bezwarunkowo poddawane będą badaniu tkaniny. Paralotnie, których tkanina nie będzie spełniać określonych norm i co za tym idzie nie otrzymają przedłużenia świadectwa ważności, nie będą przyjmowane do sprzedaży.   

W razie wątpliwości i pytań proszę telefonować pod nr: +48 880 111 133 .